Kayıt Ol
Ad Soyad Alanı Boş Bırakılamaz
Müşteri Tipi Seçmediniz
Cinsiyet Seçmediniz
{{ !$v.form.password.minLength ? "Şifre Minimum 6 Karakterden oluşmalıdır." : "Şifre Alanı Zorunludur." }}
{{ !$v.form.password_r.sameAs ? "Şifreler Uyuşmuyor" : "Şifre Tekrarı Zorunludur." }}
{{!$v.secondForm.email.required ? "Email Adresi Zorunludur" : "Geçerli Bir Email Adresi Girmediniz."}}